PERMANENT DONORS
             
    1. AMRIK SINGH
  
    2. AVTAR SINGH BASUTA
                 
    3. BACHITAR SINGH SODHI
    
    4. BALBIR SINGH
    
    5. BALJEET KAUR

    6. GURINDER KAUR

    7. GURINDER SINGH

    8. GURMINDERJIT SINGH

    9. HARBHAJAN SINGH

  10. HARBAKSH SINGH MANGAT

  11. HARJIT KAUR

  12. JASPAL SINGH PABLA

  13. JITESH CHAWLA

  14. JOGA SINGH/ JARNAIL SINGH

  15. M
ANDEEP KAUR

  16. RAVINDER SINGH CHANA

  17. SARABJIT SINGH                           

  18. SATINDER SINGH BAJWA

  19. SITAL SINGH