GURMAT SAMMELANS AT GURUDWARA SAHIB
Gurmat Sammelan, "SATGUR KI SEVA SAFAL HAI", held in April 2005
Gurmat Sammelan, "CHARAN CHALO MARAG GOBIND", held in August 2004
Gurmat Sammelan, "SATGUR AIYO SARAN TUMHARI", held in AUGUST 2006